Plovdiv

В рамките на програмата на Парламента за ускорена индустриализация на страната и развитие на добиването и преработката на цветни метали през петдесетте години беше взето решение за увеличаване на капацитета за обработка на цветни метали. Това доведе до създаването на комбинат за обработка на цветни метали с името „Комбинат за цветни метали” (КЦМ) с площ 200 000 м2намиращ се на 10 км от втория по големина град в България – Пловдив. На 24 Декември 1961 се състоя официалното откриване на комбината. На 11 Януари 2010 беше подписана корпоративна политика за екология и социално отговорност в КЦМ.

В момента КЦМ е на площ от 900 000 м2. Има достатъчно опит и експертиза в областта на обработка на цветни метали. Това го прави най-големия производител на продукти от цветни метали и сплави от олово и цинк в Източна и Централна Европа. Усилията на КЦМ са насочени към развиване на нови възможности, разнообразяване на продукцията и търговията с цветни метали със специфично приложение.

КЦМ уважава правата на своите клиенти и разбира своята отговорност спрямо тях. Волята му е произведените от него продукти да са с най-добро качество, което се отразява и в придобития от КЦМ Европейския сертификат по ISO 9000-2000.

КЦМ работи за разрешаване на проблемите, свързани с околната среда и устойчиво развитие. През последните две години КЦМ е инвестирал повече от 70 000 000 USD в екология и социални дейности.

Персоналът на КЦМ е отлично обучен и отговорен. На територията на КЦМ има повече от 2 500 работника, лоялни към индустриалната зона и мотивирани за професионално и социално израстване.

КЦМ е подобрил мениджърската си структура чрез децентрализиране на отговорностите. Мениджърите от различните нива на управление имат желание за доброто представяне на КЦМ и неговата воля за индустриално първенство.   

Управителният екип на КЦМ е висококвалифициран и прецизно подбран, способен на адекватно управление и ясно виждане при вземане на решение. Уповаващи се на своето знание, компетенции и лично участие, те заявяват своите амбиции за непрекъснато развитие и просперитет на българската индустриална зона – КЦМ.  

 

BIZ: