What are the Boxed Solutions?

 

Juhend on koostatud nii algajatest kui ka ekspertidest liikuvuskorraldajate jaoks. Juhend koos liikuvuse hindamise vahendiga aitavad ja suunavad liikuvuskorraldajaid äri- ja tootmisalade liikuvuskavade väljatöötamisel ning rakendamisel. Sellest hoolimata sobib juhend ka äriühingutele, kes soovivad koostada oma individuaalse liikuvuskava – juhendis soovitatud liikuvuslahendused käivad kõigi töökohtade liikide kohta.
 
Juhend on jagatud kümneks taustinfot sisaldavaks kastiks, millest igaühes käsitletakse erinevat liikuvusteemat, kirjeldatakse parimat praktikat ja tutvustatakse ressursse, mis aitavad organisatsioonil oma liikuvuskorraldust parandada. Materjalid ei ole küll ülejäänud materjalidega otseselt seotud, ent viitavad teiste valdkondade headele tavadele ja soovitavad kasutajal kaaluda, mis laadi tuge tema piirkonnas juba pakutakse.
 
Taustinfos pakutud lahendus parandab äri- ja tootmisala liikuvuskorralduse põhimõtteid, mida on võimalik piiritleda ning hinnata liikuvuse hindamise vahendi abil.
 

Juhendi kasutamine

Juhendi puhul on tegu iseseisva materjaliga, mida saab kasutada liikuvuskorralduse planeerimisel ja rakendamisel. Juhendit täiendab MoMa.BIZi liikuvuse hindamise vahend ja neid soovitatakse kasutada koos.
 
Juhendist maksimaalse kasu saamiseks soovitavad selle koostajad järgida alltoodud korda.
 
  • 1. etapp. Hinnake äri- ja tootmisala/ettevõtet, kasutades liikuvuse hindamise vahendit.
  • 2. etapp. Küsitlege töötajaid nende liikuvuskäitumise ja muutuste võimaluse mõistmiseks.
  • 3. etapp. Määratlege valdkonnad, millesse sekkuda, et äri- ja tootmisala/ettevõtte liikuvust parandada.
  • 4. etapp. Liikuvuskava koostamisel vaadake taustinfot, mis sisaldab mitmeid erinevaid liikuvuslahendusi ja kasulikke ressursse.
  • 5. etapp. Uurige, kas kohaliku omavalitsuse üksus / riigi valitsus või muu organisatsioon toetab ja/või soodustab liikuvuskavade rakendamist.
  • 6. etapp. Asuge liikuvuskava rakendama.
  • 7. etapp. Hinnake äri- ja tootmisala/ettevõtet, kasutades liikuvuse hindamise vahendit.

 

Juhendi taustinfokastide

Taustinfo 0. Sissejuhatus - liikuvuskorraldus

Taustinfo 1. Jalgratas

Taustinfo 2. Jalakäija

Taustinfo 3. Ühistransport

Taustinfo 4. Erasõidukite ühiskasutus

Taustinfo 5. Ühisauto või –bussi kasutamine

Taustinfo 6. Autoliikluskorraldus

Taustinfo 7. Liikumispuudega inimeste transport

Taustinfo 8. Täiendavad liikuvusmeetmed

Taustinfo 9. Turundus