Партньори

Koнсорциумът на MoMa.BIZ се състои от партньори с разнообразни умения, които се допълват и са тясно свързани с развитието на проекта. Включва местни власти, енергийни агенции, търговска камара – това е едновременно публично-частно патньорство, мрежа за възобновяеми и алтернативни енергии, обучители, експерти по мобилността, участници, коминикации и технологии. С други думи, консорциумът е смесица от способности и затова е пълзотворен при обмен на опит и добри практики.


Партньори:

 1. Province of Asti, Италия - Координатор - Местна власт
 2. Eнергийна агенция - Пловдив (ЕАП), България - Енергийна агенция
 3. Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), Испания- Енергийна агенция
 4. Promotion Network for the Implantation of Renewable and Alternative Energies (ALTERnet), Испания - Мрежа от агенции за възобновяеми и алтернативни източници на енергия
 5. Tartu City Government, Естония - Местна власт
 6. ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), Италия - Обучителна експертиза
 7. iMpronta, Италия - Експерт в управлението на мобилността, създаване на партньорства и участие, комуникации и технологии
 8. Southern Staffordshire Chamber of Commerce (SSCCI), Обединеното кралство - Търговска камара
 9. Municipality of Asti, Италия - Местна власт

 

Провинция Асти

Провинция Асти е местна власт, с компетенции в екологичния мениджмънт и устойчивата мобилност.

 

Енергийна агенция – Пловдив

Eнергийна агенция – Пловдив (ЕАП) е първата агенция за енергиен мениджмънт в България, основана в рамките на програмата SAVE II на Европейската комисия (ЕК). Тя е една от малкото агенции в Централна и източна Европа след решението на ЕК през 1999 да разшири програмата си и за източна Европа. ЕК смята, че развитието на ЕАП е един голям успех в страната и региона от самото й създаване 2000. ЕАП е член на Европейската федерация на регионалните енергийни и екологични агенции (FEDARENE), а нейният основател е Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА). ЕАП е член на Европейската мрежа за енергийни изследвания (ENER).

ЕАП продължава своите дейности за промотиране на енерргийната ефективност, възорбновяемата енергия и идентифициране и развиване на на нови енергийни проекти. Енергийната ефективност (EE) е нова концепция за България; тя е съпътстваша тема на  въпросите за доставка на енергия. Усилията са насочени към енергийните нужди, като се поставя акцент върху енергийната консумация в общността и се предоставят практически начини за отделните граждани, общността и бизнеса да управляват енергийната си консумация.

Основните приоритети на агенцията са: енергийна ефективност в сгради, развиване на устойчиви енергийни общности, енергийно/екологично образование, устойчив транспорт. ЕАП развива и управлява повече от 20 проекта, свързани с ВЕИ и ЕЕ, заедно с национални и международни парньори.

Работата на ЕАП се основава на добре развити методи за управление на качесвтото и етичен код, който е подписан от ръководството, управителния съвет и асоциираните експерти.


Ente Regional de la Energía de Castilla y León

EREN е създадена от регионалното правителство през декември 1996, със заков 7/1996, като орган за енергиен мениджмънт, който да развива, обединява и интегрира на териториално ниво всички политики, които са били одобрени в различни енергийни области. Понастоящем EREN е част от регионалното м инистерство за икономика и заетост. Негови оснони цели са да:

 • Постигне конкуренция и балансирани енергийни системи.
 • Контролира и намалява енергийния интензитет.
 • Избягва екологичните влияния, причинени от ирационална енергийна консумация.
 • Намалява енергийната зависимост, основно от трети държави, като  подсигурява енергийните доставки.
 • Промотира енергийната диверсификация.
 • Подобрява гаранциите и качестовото на енергийните източници.


За да постигне целите си и да вземе под внимание директивите на ЕС, основни функции на EREN са окуражаване и развиване на програмите за енергийни съвети, изпълнение на програми за рационализация и промотиране на реализацияа на системи за производство на ВЕИ, проучвания и препоръки за използването на енергийни технологии с участието на фирми от провинция Леон, планиране и енергийно програмиране, рационално използане на енергията, включително транспорта и мобилност и ВЕИ и си сътрудничи с юридически тела по енергийни теми, промотира инвестиции и участва в управление на енергийни грантове.

EREN е орган, отговарящ за управлението на енергия в Стратегията за енергийна ефективност в региона на привинция Леон. Той включва транспорт и устойчива мобилност. EREN участва в проекта на програма IEE - Mobi-NET, и поддържа два Мобилни офиса в средни  градове в региона.

 

ALTERnet

ALTERnet означава Мрежа за реализиране на възобновяеми и алтернативни енергии. Целите й са да:

 1. Промотира реализацията на системи за чиста енергия.
 2. Промотира прилагането на възобновяеми, устойчиви, екологичнии алтернативни енергийни източници в регионите на партниращите страни.
 3. Създаване, окуражаване и развиване на инструменти, формули, механизми и наредби за развиване на възоновяеми и алтернативни енергии.
 4. Установяване на механизми за сътрудничество с граждани, институции и компании за развиване на алтернативните технологии за производство на енергия.
 5. Промотира спестяванията и ефективността от оползотворяване на енергии.
 6. Промотира устойчиво развитие на местните общности и територии в ЕС.
 7. Популяризира сред граждани, организации, институции и компании как работи ЕС за използване на алтернативни системи за производство на енергия
 8. Промотира изследвания, приложение и развитие на източници и формули за възобновяеми, алтернативни и устойчиви енергии.
 9. Промотира обмен, разпространение на добри практики и всички дейности за реализиране на алтернативни енергии.
 10. Сътрудничи при устойчивото развитие на териториите и гражданите, които биват представлявани от члновете на асоциацията.
 11. Установява насоки, популяризиране и обучение за спестяване и използване на енергии по рационален и ефективен начин.

Всички те популяризират развитието на предишните инициативи, в сътрудничество със сътоветните територии.

Членове са:

 • South West Local Councils Malta (Президент)
 • ENERGY CENTER OF WESTERN THESSALY-Greece (Вице президент)
 • Ayuntamiento de Marchena (Секретар)
 • Ayuntamiento de ATARFE (Испания)
 • ENERAREA (Португалия)
 • Ancitel Sardegna
 • CREA - ENERGY SAVING AND ENVIRONMENTAL QUALITY RESEARCH CENTRE
 • Provincia de Savona (Италия)
 • Conseil du Gers (Франция)
 • Development Enterprise of Achaia-NEA (Гърция)
 • Municipio de Leverano (Италия)
 • Agence AGATE (Франция)
 • Provincia de Szabolcs-Szatmar-Bereg (Унгария)

 

Град Тарту

Градската управа на Тарту се състои от шестима души – кмет и пет заместник кмета. Има десет отдела, с около 300 служителя.

Ролята на кмета е да предвиди работата на градската управа, така че да се спряв с проблемите на развитието на града, да препредставлява града, да организира вътрешните проверки, да се грижи за въпросите на персонала в градската управа, да се грижи за международните отношения и да организира обществените връзки и информация.

Има заместник-кмет, които отговаря за отделите за общинска собственост и общински услуги. Областите, които покриват са икономическите дела, свързани с града и жилищния фонд, екологична защита.


Основните задачи на отдела за Общински услуги са да:

 • Организира поддръжка на улиците и булевардите, ремонти, дизайн и конструиране;
 • Създава условия за организиране на обществен транспорт и паркинг;
 • Организира паркингите, почистването и екологичната защита на града.

 

Основни задачи на отдела за общинска собственост са да:

 • Проследява собствеността на града и как тя се управлява от отдела;
 • Организира лизинг, свободно ползване и приватизация на обществената среда;
 • Организира придобиването на собственост от града и разпределение на ненужната собственост;
 • Организира администрацията, техническите и санитарни дейности, ремонт и собственост, която се управлява от отдела;

Организира и супервизира строежа, унищожаването и обновяването на сгради.

 

ENGIM

ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) е неправителствана асоциация за обучения. ENGIM е създадена, за да продължи много дейсноти организирани от младите хора и работници във втората половина на 19ти век от св. Леонардо Муриалдо (1828-1900). ENGIM организира обучения и ръководи дейности в Италия и чужбина за млади хора и за работещи с цел развиване на техните умения и лично и социално развитие.

В Италия, ENGIM управлява 19 обучителни центъра и един изследователски. Има четири центъра в Пиемонт (Торино – център на регионална координация, Торино “Artigianelli”, Пинероло, Ничелино), които предлагат обучения и ръководни услуги в областта на индустрията и занаятите, услугите, туризма и благосъстоянието.
ENGIM си сътрудничи с местни власти, компании, училища и университети, услуги и центрове за заетост, за да се фасилитират програмите за обучение, които отговарят на очакванията на потребителите и нуждите на бизнеса. ENGIM съставя и реализира дейности, финансирани от регионални и областни власти и социалните фондове на ЕС.

При запитване от компании/организации/асоциации, организира отново обучителни курсове за опресняване на знанията и продължително обучение.

ENGIM е одобрена от регионалното правителство на Пиемонт като обучителна организация и таква, даваща съвети.

Системата за качество на ENGIM е получила и сертификат UNI EN ISO 9001:2000.

ENGIM се грижи за бизнеси и курсове за управление в обласста на лидерството, ефективната комуникация, управлението на проекти и работни групи.

 

iMpronta

iMpronta е създадена през 2003 с фокус върху Управлението на мобилността,  GIS/GPS решения, проекти за устойчиво развитие: общността, местното развитие, устойчивостта, общността, местното развитие, енергийната устойчивост, зелените покупки, т.н. В iMpronta, ръководим групи и проекти към целта им с амбицията и компетенцията те да успеят! Имаме силно застъпена експертиза в компютърното инженерство, което ни прави уникални в тоиз сектор. Ние не сме само консултанти, но и можем да подготвим вашите документи и да интегрираме системи с отворен софтуер.

iMpronta има силно международно участие.

Тя е част от мрежата ThinkUp отт предприятия, които са подкрепяни в международното им участие от Търговската камара на Торино.

 

Southern Staffordshire Chamber of Commerce

Търговската камара на Южен Стафордшир (SSCCI) обхваща 5 местни власти в южната част на графство Стафордшир в Западните покрайнини на Обединеното кралство. Тя е акредитирана в своята област от Британската Търговска камара и се състои от три отделения – едно от които е Канок Чейс.

През януари 2008 беше създаден Чейс3 – публично-частно партньорство на SSCCI, което да действа като програма на общността, която да:

• промотира и поддържа местната икономика & търговия

• информира живущите за обществените политики, най-вече тези за околна среда & заетост

• предлага консултации & рамка за услуги за месните бизнеси & обществени представители. През май 2009 районът на Канок Чайс беше с най-висок ръст на безработица от всички местни власти, които се занимавт с партньорски отношения. Тази област е природна забележителност, въпреки че в миналото е била мина и използвана за инженерна дейност.

SSCCI притежава компанията British Business Parks (BBP Midlands Ltd), която управлява бизнес зоните в район с над 500 бизнеса, като предоставя съвет, подкрепа и консултация за услугите на МСП. Има значителен опит при проучването на бизнеса & безработицата и действа като защитник на Камарата от страна на МСП с местните партньори от правителството.

Партньорите от Чейс3 са Съвета на Канок Чейс (местна власт), British Business Parks (Бизнес зони & координатори), колежа Cannock Chase FE, Private Sector Property Developers, полицията на Стафордшир (превенция на престъпността и трафика), местните част и обществени власти за транспорта, търговска камара.

Партньорството Чейс3 ще е проект на Камарата, което да действа като юридическо тяло при международните партньорства.

 

Община Асти

Община Асти е местна власт, с компетенции в екологичния мениджмънт. Нарастващата важност на екологичните теми е добре разбрана от местната управа, благодарение на ясният интерес на администрацията и повишаване и разпространение на финансови източници от централното правителство. Общината е започнала дейности и продължава започнатото от предишната адинистрация за опазване на природните ресурси, т.е. намлаяване на замърсяването на въздуха, почвата и водата, реализиране на енергийните спестявания и комбинира икономическо развитие с екологична устойчивост. Нашата територия трябва да се превърне в лаборатория за устойчиво развитие, и да стане основен източник за обучение. Образованието за деца и възрастни е отличен инструмент за пормотиране на устойчива общност и системи за производство, за да се гарантира истинско разпространение на източниците сред хората и за бъдещето поколение. Отделът за екологични политики има за задача да подобрява познанията за екологичните теми и „замърсява“ другите отдели с идеята за устойчивост. През февруари 2009 беше създаден Ecosportello (EcoDesk) с цел да подобрява комуникацията и обмена на информация между града, потребителите и ползвателите чрез разпространение на информация и съвети за екологични теми, енергийни спестявания и био-екологична архитектура.  Информационата платформа съветва широката общественост, бизнеса, професионалисти, администратори как да работят за устойчиво развитие.

Икономиката на града се основава от години на производство и механическо инженерство, с много индустрии-доставчици на FIAT. През последните години, поради икономическата криза, някои от тях са намалили производството си и броя служители. Въпреки това, индустриалната зона участваща в този проект е избрана, защото много компании са се преместили в тази област. Днес, тази област е около 2.000.000 м2, в източната част на съседните общини. Тази ситуация изисва правилни политики и дейности за устойчивото развитие и екологична защита.