Зелени етикети за мобилност

Създайте "зелен" етикет за мобилността във Вашата бизнес зона! beta

 

Една от целите на MoMa.BIZ е създаването на Система за поставяне на зелени мобилни етикети, които ще помогнат в две насоки :

  1. Промотиране на устойчиви начини на придвижване, защото това ще спомогне за по-ясна и бърза информация за наличните зелени начини на придвижване от/до работното място .
  2. Промотиране на устойчивата мобилност в един по-общ план, благодарение на интереса на компаниите да го промотират сред служителите си.


Системата за поставяне на етикети е предназначена за бизнес и индустриални зони (BIZ), но е достатъчно гъвкава и за индивидуална компания.

Дизайнът на системата се базира на Методологията с готови решения и е сходна с тази за битовите уреди, т.е. има енергиен клас A++, A+, A, B, C (вижте примера).

Инструмента цели след оценката на зоната, да бъде поставен и етикет.

 

Mobility Labelling System

Изпратете ни вашето мнние


Предстои финализиране на инструмента - в края на 2012. Можете да изпращате обратна информация от тестването му по всяко време до Март 2013.


Можете да ни изпращате вашите коментари на coordinators@moma.biz

Моля, посечете контактите си в писмото.

Инструментът и инструкция за попълването му са можете да свалите от тук:
>>Инструмент за зелени мобилни етикети (Excel)
>>Описание на инструмента и инструкция за попълването му