press

Activating event- projekti tutvustamine stakeholderitele 2010.a. 4. oktoobri liiklusnõukogus

MoMa.BIZ osa: Liiklusnõukogule tutvustati projekti "Mobiilsusmeetmed äri- ja tootmisaladel (MoMa.BIZ)“, millega ühines ka Tartu linn. Rahvusvaheline projekt aitab optimeerida transpordikasutust äri-ja tootmisaladel töölkäivatele inimestele. Laiem eesmärk on vähendada liiklusega kaasnevat reostust ja suurendada kergliikluse kasutamist ning ühistranspordi kvaliteeti. Projekti raames läbiviidavate uuringute alusel on kavas muuta inimeste liikumisvõimalused neile võimalikult sobivaks ja keskkonnasõbralikuks. Tartu linna partner projekti läbiviimisel on OÜ Metec.
 
29. veebruaril 2012 alustas Tartu Linnavalitsus Projekti MoMa.BIZ raames liikluse planeerimise ja juhtimise koolitussarja.
Lingid projekti MoMa.BIZ ajalehtedele
 
4.-6. veebruaril 2013 osales Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna esindus Birminghamis mobiilsuseteemalisel konverentsil ning projekti ,,Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMa.BIZ'' lõpuseminaril ettekandega. Konverentsist võtavad osa eksperdid Bulgaariast, Hispaanist, Itaaliast, Suurbritanniast ja Eestist.
 
BIZ: