actions

 Events hold in Tartu:

1, 04.10.2010: Tartu Traffic Comission Session (MMB activating event)

2. 15.12.2010: Workshop"Walking And Biking In The City" (MMB activating event)

3. 08.02.2011: MMB Session in Zaal (activating interviews, establishment of local mobility group, 1st mobility group meeting)

4. 29.02.2012: Tartu Linnavalitsus alustas projekti MoMa.BIZ raames koolitussarjaga, mis käsitleb liikluse planeerimist ja juhjuhtimist. Loengusari koosneb üheksast koolituspäevast 29. veebruar, 14. märts, 28. märts, 11. aprill, 25. aprill, 9. mai, 23. mai, 6. juuni ja 20. juuni 2012. a kell 9.00 - 16.00. Koolitus on osalejatele tasuta.

5. 29.02.2012: Esimesel koolituspäeval rääkisid Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov ja Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg liikuvuse üldistest põhimõtetest ja liikuvust mõjutavatest planeerimise meetmetest.

6. 14.03.2012: Teisel koolituspäeval rääkis ökoloog Heikki Kalle liikumisvajaduse määratlemisest ruumilises planeerimises ning keskkonnakaitse ja säästva transpordi ekspert Mari Jüssi säästva transpordi põhimõtetest, linna liikluskavast, transpordi keskkonnamõjude indikaatoritest Eesti ja Tallinna näitel.

7. 28.03.2012: Kolmandal koolituspäeval tutvustas Tartu Kunstikooli ja Tartu Ülikooli reklaamiõpetaja Merit Karise meetmeid, kuidas kampaaniate toel on võimalik muuta linnaruumis liikleja mõtlemist ja käitumist. Tartu Regiooni Energiaagentuuri spetsialist ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna projektijuht Marek Muiste rääkis energiasäästuvõimalustest.

8. 11.04.2012: Neljanda koolituspäeva avas Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak tutvustas ühistranspordi korraldamise põhimõtteid ja erinevate institutsioonide rolli (riik, maavalitsus,  kohalik omavalitsus, ettevõte); seadusandlust; Tartu liinivõrgu kujunemist; liiniveo riigihangete korraldamisest ja tulevikusuundadest. Linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistuse jalgrattateede ja liikluskorralduse spetsialist Toomas Põld tuuvustas jalgrattaga tööle ja koju liikumise võimalusi Ropka tööstuspargi näitel. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku tutvustas projekti MoMa.BIZ raames koostatavat ettevõtete töötajate liikumisviisist tulenevat energiamärgistuse süsteemi. Tallinna Tehnikaülikooli Logistikainstituudi doktorant Marek Rannala tutvustas liikuvuse kava põhimõtteid ja viis läbi rühmatöö. 

9. 25.04.2012: Viiendal koolituspäeval õpetas Tartu Kunstikooli ja Tartu Ülikooli reklaamiõpetaja Merit Karise reklaamistrateegiat ning reklaamikampaania põhitõdesi: Ülesanne - taust - sihtrühm - materjaalsed omadused - mittematerjalsed omadused - tarbimine - positsioneering - liikumistrajektoor - meedium - sterteegia. Ökoloog Heikki Kalle rääkis päeva teisel poolel liikumise mõjust keskkonnale ning keskkonnamõju hindamisest.

10. 09.05.2012: Kuues koolituspäeva läbivaks teemaks oli kodanikualgatused ja keskkonnasääst. Esinesid kaks juhtivat säästva transpordi eksperti: Ilmar Part ja Mari Jüssi. Ilmar Part rääkis kodanike häälest transpordipoliitikas ja Mari Jüssi rääkis muudatuste võimalustest linna liikuvussüsteemis.

11. 23.05.2012: Seitsmendal koolituspäeval esines maastikuarhitekt Heiki Kalberg loenguga linnaruumi mõjust liikuvusele. Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov rääkis ohutust liikluse korraldamisest ja kohaliku omavalitsuse rollist liiklusohutuse parandamisel. 

12. 06.06.2012: Kaheksandal koolituspäeval õpetas Tartu Kunstikooli ja Tartu Ülikooli reklaamiõpetaja Merit Karise reklaami tähendusprotsesse paberil ja peas. Arengufondi enrgia- ja rohemajanduse arenguseire ekspert Madis Org tutvustas rohemajanduse võimalusi regiooni tasemel.

13. 20.06.2012: Üheksas koolituspäev toimus väliüritusena. Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna peaspetsialist Martin Joel Bachmann tutvustas Küüni 3/5 õuel elektriautot. Tõi välja elektriautode head omadused ja puudused, mis on ilmnenud sotasiaalabi osakonna käsutuses olevatel elektriautodel. Edasi toimus koolitus lodjal Jõmmu ja Emajõe-Suursoo looduskeskuses. Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku rääkis mobiilsusest kallasradadel. Tartu linnainsener Mati Raamat rääkis mobiilsusest Emajõel. Tartu Regiooni Energiaagentuuri spetsialist ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi energeetika osakonna projektijuht Marek Muiste rääkis e-raamatu koostamisest. Koolituspäev lõppes koolitustel osalenutele diplomite üleandmisega.

BIZ: